Hundsbjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230305-215

Fredningsnr.
421185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten fra 1848, rædersten. Lille sten af granit i anlæg, 2 x 2 m, med kant af chaussésten, helt nyt. Stenen, der står i den bagerste ende, er 50 cm høj, 75 cm bred og 30 cm dyb. Foran stenen er et halvcirkelformet blomsterbed, 70 x 55 cm, afgrænset af chaussésten. Bag stenen små buske af "ölandstok". Anlægget i øvrigt er gruset. Beskrivelse anlæg: Pænt holdt. Indskrift: Sort skrift, versaler. Meget falmet. HER FALDT PRLT J.H.F.IAHN VED 3. RES.BATL. DEN 5.4.1849. Beliggenhed: I lille græsplæne ud for Philipborgsvej 13, Ullerup. (Raben: Ved Sottrup vejen, sydøst for Ullerup). *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 6. april 1938. Prlt. Jens Harald Fiebiger Jahn var født i Kiel 1818. Faderen var kaptajn i det Lauenborgske Jægerregiment. Den 6. april 1849 stod 3. Reservebataillon under major Lorentzen som hovedpost ved Philipsborg. En fremskudt deling under Jahns kommando søgte at opholde fjenden ved Ullerup bys sydøstlige udkant og veg kun skridtvis tilbage. Under denne kamp faldt prlt. Jahn, hvor vejen til Philipsborg bøjer af fra Sottrupvejen. Han faldt for en øjeblikkelig dræbende kugle, just da han stod på spring til at blive udnævnt til kaptajn. Den 10. april blev han jordet på Sønderborg Kirkegård (se 4311:222, Raben nr. 256).
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)