Risen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-11

Fredningsnr.
513513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, ca. 0,5 x 6 x 6 m, bygget af svære stenblokke. I skov. NMI: Ligger i nordvesthjørnet af skoven.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omkring No.11 er der hist og her Gravsteder, som ligne Stenrøser [sb.11A-E]. De ligge spredte i Skovene og ere ikke lette at finde. De fleste af disse bestaa af en Hob store Stene og ere forskjellige fra almindelige Stenrøser derved, at der er brugt forholdsviis meget store Stene. En enkelt synes dog at bestaa af Jord. De ligge alle nedenfor Bøgebjerget (omtrent lige Nord for) og en af dem undersøgtes, da vi arbeidede paa Bøgebjerg; den indeholdt et af store Stene begrænset aflangt Rum, hvori dog Intet fandtes. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, tvm. 6 x 6 m, bygget af svære Stenblokke. Højde ca.1/2 m. Ligger i Nordvesthjørnet af Skoven.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. 0,3 x 5 m. I skov. Rydningsrøse ? Opbygget af 0,4-0,7 m store sten, mindre sten på toppen. Røsen danner ikke nogen helt rund cirkel. Egetræ midt på højen. Omgivet af hasseltræer, underbevoksning af græs og mos. I gruppe samme med 5135-13 a-d. Skitseopmåling matr.nr.35 i. Ejer: Jens Juel-Jensen Risenholmsvej 10 Østerlars 3760 Gudhjem 03-998232 Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)