Vintersborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070411-30

Fredningsnr.
422117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgraven omkring Vintersborg. Den vandfyldte voldgrav omgiver delvis den ca. 160 x 120 m store rektangulære borgbanke, hvorpå Vintersborg ligger. Gravens bredde varierer fra ca. 10 m i øst til 15 m i syd og 20 m i vest. Af den nordlige grav er den vestlige havdel tilfyldt. Over vestgraven er en ca. 7 m bred dæmning, medens en plankebro fører over sydgraven. Fredningsgrænsen forøber langs voldgravens øvre rand, idet dæmning og bro dog ikke er indbefattet i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller be- skadiges ved henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted med Natio- namuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)