Koster Færgegård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050511-114

Fredningsnr.
422843

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Jordskanse. Skansen består af et tresidet, plant plateau omgivet af jord- volde, der hæver sig ca. 0,75 m over plateauet. Den nordvest- lige vold, der vender ud mod stranden, forløber i en lige linje og er 30 m lang og udvendigt ca. 3 m høj. De to andre volde er let udadkrummede og deres udvendige højde aftager fra ca. 3 m i nord-vest til ca. 0,75 m i sydøst. I den syd- østlige spids af skansen er en ca. 3 m bred åbning i vol- den og i den sydlige vold en ca. 2 m bred åbning. Skansen ligger i Koster Færgegårds have ud til skrænterne mod Ulv- sund. Skansen er bevokset med store gamle løvtræer. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldenes yd- re fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jordskanse, bestående af et tresidet, plant plateau omgivet af jordvolde. Den nordlige vold vender ud mod stranden og løber i en lige linje langs strandskrænten. De to andre volde er let krummede, deres højde over det omgivende terræn falder fra ca. 3 m i nord til 0,75 m. Voldene hæver sig ca. 0,75m over skansens indre flade. I den sydøstlige spids af skansen er en lavning i volden, og i den sydlige vold en ca. 2 m bred åbning med stensatte trin til haven. Bevokset med store gamle løvtræer. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)