Mindegård
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
220109-72

Fredningsnr.
431046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Mindesten. En opretstående, firesidet tilhugget granitsten, der måler ca. 126 cm over jordens overflade. Dens sidemål er ca. 20 x 41 cm ved jordoverfladen; den smalner til opefter og har en buet top. På den mod vejen vendende side er indhugget følgende indskrift: Minde om den 6. april 1848 Første Skud fra Krigerskare Voldte Byen Skræk og Fare Men med Tak og Pris og Hæder Broderlig vi mindes Eder Som for os i første Møde Sejer vandt hvor Sejer døde. Stenen står på parcel 50 af matr.nr. 19 af Rinkenæs, et trekantet græsklædt areal mellem hovedvej 8 og en todelt udkørselsvej. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1969 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 745/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
[Samlesag; omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] NM 745/69. Sb. 22.01.09-72. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 25/9 1969 ml. Amtslandinspektørkontoret, Aabenraa, og NM. Ang. matrikulære oplysninger til udstedelse af fredningsdokumenter for følgende lokaliteter, hvor der findes historiske vejvisersten, amtskelsten, vildtbanesten, milepæle o.l.: 11) Rinkenæs. Ved nordsiden af A8, tæt øst for Fjordvejens udmunding. Rinkenæs sogn. Mindesten. Står i græsareal 4 m fra fortovskanten mod kørebane. Se vedlagte situationsskitse.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Udkørselsvejen ændret og stenen flyttet, så den nu står umiddelbart Ø for denne. Ellers ingen bemærkninger. Foto: S/H og F 05.03 fra S og 05.04 fra SØ.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)