Lintrup
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200103-245

Fredningsnr.
350659

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Nyere tid (dateret 1888 - 1966 e.Kr.)

Fredningstekst
Engvandingskanal. En ca. 1400 m lang strækning af en engvandingskanal i god afstand på S-siden af Kongeåen.950 m fra V-enden, er kanalen afbrudt af en 6 m bred overkørsel. Hhv. 250 m V for og 100 m Ø for denne overkørslen er der anbragt betonkarme/styrt på tværs af kanalen. Fra V-enden og indtil det Ø-ligste styrt (1100 m) er kanalen intakt, med en lidt varierende størrelse. Samlet bredde fra 12-15 m, bestående at selve kanalen samt volde på begge sider. Selve kanalen har en bundbredde på ca. 2 m, en dybde på fra 1,15-1,75 m og en ovenbredde på fra 5,75-7 m. På å-siden er volden fra 0,4-1,5 m høj og fra 2,5-5,75 m bred, med en krone på fra 1-2 m. Volden på landsiden er ca. 0,5 m høj og ca. 3,5 m bred, med en krone på ca. 2 m. De sidste 300 m i Ø-enden er kanalen 7 m bred og 1,3 m dyb uden volde på siderne.
Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Museal restaurering
Journal nr.: 2015-7.23.03/SJM-0030
Kulturstyrelsen
Retablering af fortidsmindet

2019 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: SJM 232
Sydvestjyske Museer
I forbindelse med arkivgennemgang forud for flytning af Vejen Kommunes afdeling for Natur og Landskab fra Holsted til Vejen i september 2019, blev der fundet en række arkivalier fra Kongeåkanalselskabet, der blev udskilt til de forskellige lokalarkiver, hvoraf de følgende skulle tilgå Lintrup sogns arkiv. Statut for Kanalselskabet 1888-09-22 Ekstraordinær generalforsamling 1964-03-12 Ekstraordinær generalforsamling 1966-01-07 Da undertegnede i forbindelse med mit arbejde med at udarbejde en konkret udpegning af fredede diger i Vejen kommune, tilfældigvis befandt mig på afdelingen i Holsted og tilfældigvis så arkivalierne, skyndte jeg mig at affotografere dem, så fortidsmindet kunne dateres mere præcist.

Litteraturhenvisninger  (0)