Broager Kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230301-347

Fredningsnr.
4311189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
To gravsten fra 1864. 2 cementsten, 80 cm høje og 30 cm brede. Stenene er øverst korsformet. Stenene er meget forvitret. Efter Raben: På to lange Gravrækker, hvor der hviler prøjsiske Soldater, og hvor en del Trækors i Tidens løb er forsvundne, satte "Deutsche Krigsgräber-Forsorge" i 1924 fire nye Sten af Kunstgranit med enslydende Indskrift. Beskrivelse anlæg: I fællesanlæg med 4311:179, :181, :181, :182, :184 og :186, Raben nr. 164, 165, 166, 167, 169 og 171. Den sydligste sten i Ø står mellem jernkorsene for Engelking og Voight/Mønch Den nordligste sten i Ø står mellem jernkorsene ofr Voight/Mønch og Louis Breslich Den sydligste stenen i V Den nordligste i V Indskrift: Forsvundet. Efter Raben skal der stå: HIER RUHEN TAPFERE PREUSSISCHE SOLDATEN GEFALLEN IN DEN KÄMPFEN COR DÜPPEL 1864 Beliggenhed: Broager Kirkegård.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Krigergrav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Broager Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave.

Litteraturhenvisninger  (0)