Bådsager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230208-120

Fredningsnr.
4311245

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten fra 1864. Trekantet sprængsten af granit, 125 cm bred, 89 cm høj og 40-30 cm dyb; bredest ved basis. Stenen støttes af en stor sten, der er 40 cm bred, 80 cm høj og 30 cm dyb. Beskrivelse anlæg: Ligger på firkantet stenlægning af chaussésten, 1,4 x 1,4 m stor. Indskrift: Sort skrift, versaler HER FALDT KOMMANDERSERGENT S.C. EISTRUP VED 4. BATTERI 18.4. 1864 REJST AF ELEVSKOLENS MINDE. Beliggenhed: Ved Sønderborg Kasernes bagudgang, ovenfor værksted, ved boldbane, i et lille anlæg indrammet af Rosa Ragusa. *** Historik *** Stenen blev rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 25. september 1924. "Elevskolens Minde" har bekostet stenen. Her var i 1864 bygget et placement for feltkanoner, som den 18. april var besat af 4. Batteri, der, efterhånden som stormen på Dybbølstillingen skred frem, kom i kamp med de fjendtlige batterier, der kørte op i terrænet øst for skanserne. Da fjendtligt fodfolk nærmede sig Alssund, blev forholdene farlige, og Eistrup var netop - sammen med en delingsfører - i færd med at trække en kanon tilbage fra ildlinien, da han blev ramt i underlivet af en geværkugle. Han døde i København den 21. april.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)