Dybbøl
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-264

Fredningsnr.
431127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten fra 1864, rædersten. Sten af rød granit, nærmest rektangulær, 65 cm høj, 60 cm bred og 35 cm bred. Stenen står på en betonplade og er klodset op. Beskrivelse anlæg: Stenen står sammen med 4311:26, Raben nr. 7. i et afrundet anlæg med buske, 8 m langt og 4 m bredt. Ved siden af står en flagmast. Indskrift: Sort skrift, versaler: HER FALDT PRLT. E.V. SCHAU VED 16. REGT. D. 18.4. 1864 Beliggenhed: Stenen står på tidligere Novopans grund, helt nede ved havsskrænten, ud for den tidligere kontorbygning. *** Historik *** Efter Raben står stenen "faa Meter syd for Grav Nr. 7." Stenen er rejst den 22. juni 1925 af "Kommitten til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige". Emil Victor Schau, født 1831 i Odense, hvor faderen var oberst. Som chef for 16. Regiments 8. Kompagni rykkede han 1864 i felten. Den 18. april stod regimentet på yderste højre fløj. Efter at venstre fløj var trængt tilbage, måtte 16. Regiments 2. Bataillon, til hvilken 8. Kompagni hørte, tiltræde retræten langs stranden af Als Sund til Brohovedet. De fremtrængende prøjsiske tropper vanskeliggjorte tilbagegangen. Her faldt Schau, ramt af to kugler. Hans lig førtes til København, hvor begravelsen fandt sted på Garnisons Kirkegård den 28. april.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)