Dybbøl
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-266

Fredningsnr.
431129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten fra 1864, rædersten. Sten af granit, 80 cm høj, 90 cm bred og 60 cm dyb. Beskrivelse anlæg: Foran stenen er en brolægning, der måler 1,3 x 1,2 m. Indskrift: Sort skrift, almindelig. Her faldt Overlæge H.J. Boesen ved 17. Rgmt. d. 18.4. 1864. Beliggenhed: Stenen ligger i rabat på Åbenråvej, ud for den vestligste del af Åbenråcentret. *** Historik *** Stenen er rejst den 3. september af "Kommitten til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige". Overlæge Henrik Jacobi Boesen var født i Fåborg 1805. Som militærlæge deltog han i Treårskrigen og var med ved Bov, Dybbøl, Fredericia og andre træfninger. 1864 var Boesen konstitueret overlæge ved 17. Regiment. Den 17. april kom han ud i Dybbølstillingen. Under kampene 18. april forbandt han med stor iver de sårede midt i kugleregnen. Først da regimentet fik ordre til at gå tilbage til Sønderborg, ramtes han af en kugle i underlivet. Han førtes til Sønderborg, men døde undervejs. Den 24. april blev han begravet på Augustenborg Kirkegård (se 4212:76, Raben nr. 351).
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesten over falden dansk soldat, 1864.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)