Dybbøl

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-267

Fredningsnr.
431130

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864, rædersten. Sten af granit med afsmalnende top, 80 cm høj, 75 cm bred og 40 cm bred. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER FALDT KORP. C.F. RASMUSSEN VED 3. REGT. DEN. 18.4. 1864. Beliggenhed: Stenen står i en rabat over for Åbenråvej nr. 22. *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommitten til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 22. marts 1938. Carl Frederik Rasmussen, Korporal nr. 6 ved 3. Regiments 6. Kompagni, var Københavner. 6. Kompagni og dele af 16. Regiments 5. Kompagni stod foran slugten ved Åbenråvej, og ned mod Als Sund blev de næsten afskåret af fjenden. For at finde mulighed for en retræte gjorde de et fortvivlet forsøg ved et modigt bajonetangreb under sklt. Fisher af 16. Regiment. Det lykkedes ikke. Da mandfaldet bestandigt blev større og udsigten til undsættelse mindre, overgav de sig. Under selve angrebet faldt Korporal Rasmussen.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland