Dybbøl
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-269

Fredningsnr.
431132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Tysk mindesmærke fra 1864. Sten, opmuret af granitsten og sammenholdt af beton, kronet af et jernkors. Stenen står på en rund sokkel med 3 trappetrin. Anlægget er 1,7 m højt og har en diameter på 4 m. På stenen er indlagt en skiferplade, sort med rund top. Pladen måler 86 x 52 cm. Beskrivelse anlæg: Omgivet af hæk. Anlægget er i stort behov af restaurering. En representant for det tyske mindretal har henvendt sig til lokal malermester vedr. reparation. Er repareret 1997 (udfuget) Indskrift: Hvid skrift, almindelig. Dem Andenken des Generals von Raven 1864. Beliggenhed: På hjørnet af Østerløkke og Dybbeløstenvej. *** Historik *** Efter Raben står mindesmærket ved Brunshoved (Åbenråvejen) og korset skulle være af granit. Her faldt Kommandøren for 10. prøjsiske Infanteri Brigade, Generalmajor Eduard von Raven, den 18. april 1864. Han var født 1807 i Neuhaus ved Padershorn. 1863 udnævntes han til Generalmajor. Da brigaden lå i fægtning med de fra højre fløj tilbagevigende afdelinger af 16. og 17. Regiment ved Åbenråvejen, udsattes den for stærk artilleriild fra batterierne. Her blev generalen truffet. En granatstump knuste hans ene ben. Han blev indlagt på Johanniter lazarettet i Nybøl skole, hvor han døde den 27. april. En mindetavle er indmuret i Nybøl skoles mur.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)