Dybbøl
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-307

Fredningsnr.
43117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse på Dybbølmark. Skansen består af et femsidet plateau, omgivet af volde og tørre grave. På plateauet er en tværvold. Skansen, hvis udstrækning og placering fremgår af vedlagte skitse, er græsklædt med enkelte buske og træer. Den vestlige del af skansen er beliggende på matr.nr. 21 af Dybbøl, medens den østlige del er beliggende på matr.nr. 12. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at benytte arealet til græsning i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (4)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger. Bevoksning: Græs, buske. Foto: S/H og F 05.21 fra SØ, 05.22 fra Ø, 05.23 fra N.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)