Langebro skanse
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230208-123

Fredningsnr.
43118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langebro skanse. Et sekssidet jordværk, bestående af et indre plateau omgivet af volde og i sydøst, syd og vest og nord omgivet af tørre grave. På plateauet er en tværvold. Det fredede areal, der er identisk med matr.nr. 2292 af Sønderborg by, er græsklædt med enkelte træer og buske. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravene temmelig tilgroede. Området afgræsses af heste og synes at blive benyttet til øvelsesridning. Bevoksning: Græs, buske. Omgivelser: Græsning, have. Foto: S/H og F 05.24 fra V, 05.25 fra S, 05.26 fra SØ.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)