Brohoved skanse
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230208-124

Fredningsnr.
43119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Brohoved skanse. Skansen består af en femsidet plateau, omgivet af volde og grave. På plateauet er en tværvold. Skansen, der er græsklædt med spredt bevoksning af buske og træer, benyttes som park. Skansens nordvestlige hjørne er gennembrudt af en asfalteret vej, der går ind til et mindre rektangulært asfalteret areal. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger. Bevoksning: Græs, buske. Omgivelser: By. Foto: S/H og F 05.32 Ø-lige del fra S, 05.33 tværvolden fra Ø, 05.34 V-lige del fra N.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)