Lindelse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-113

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1996-6111-0578
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mindesten. Natursten 75 x 35 cm ved grunden. 125 cm høj. På siden, som vender mod øst ses følgende inskription: Æresminde for H.C Wardinghausen Langelands Gøngehøvding 1658

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Aflysning
Journal nr.: 1996-6111-0578
Kulturstyrelsen
Det er besluttet at mindestenen ikke skal fredes.

Litteraturhenvisninger  (0)