Longelse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090305-42

Fredningsnr.
43191

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse ved Spodsbjerg. Den nordlige del af en skanse, der i sin helhed er ca. 45-50 m lang, ca. 6-7 m bred og ca. 1,75 m høj. Omtrent på midten er den gennemgravet i ca. 3 meters bredde. Endvidere er der et par mindre skår i skansen, bl.a. i den sydlige del, hvor et lille udhus er bygget ind i skansens vestside. Grænsen for det fredede areal går langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Den sydlige del af skansen ligger på matr. 6n. I øvrigt samme tekst som den nordlige, der ligger på matr. 2ad.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højde: 2,0 m. Ingen forandringer i forhold til beskrivelse i fredningsdeklaration. Beliggende i haver over gl. kystskrænt.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)