Færgegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070410-31

Fredningsnr.
43201

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kystbatteri. De vandfyldte grave omkring toldhuset i Tårs. Banken, hvorpå toldhuset ligger, er ca. 50 x 50 m og adskilt fra det omgiven- de land med vandfyldte grave med en bredde på 1 - 3 m. Det fredede areal afgrænses af en linie der løber langs grave- nes ydre øverste rand.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kystbatteri, hvorpå ældre bebyggelse "Lodshuset" samt hertil hørende have. Firkantet batteribanke nogenlunde i højde med omgivende terræn, omgivet af vandfyldte grave som beskrevet i fredningstekst. I bankens SV-hjørne en "stenhøj" med flagstang. Denne forhøjning kan evt. være en rest af en iøvrigt sløjfet randvold. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)