Grønsund Færgegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050505-161

Fredningsnr.
432743

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1500 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 4327:43 Borgsted Skanse. Den bevarede del af jordskansen består af et plateau, der mod øst, syd og vest begrænses af en indtil ca. 2 m høj skråning ned mod det omgivende lavere terræn. Selve plateauet med skråning er op til ca. 42 m nord-syd og op til ca. 49 m øst-vest. Fredningsgrænsen forløber udvendigt langs skråningens fod. I østsiden af fortidsmindet, der her har en længde på ca. 29 m, findes en indgravet betonkælder med en ca. 1 m bred døråbning. I østsiden findes endvidere en betonstøttemur Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af jordskanse, bestående af et plateau, der mod Ø, S og V begrænses af en ca 2 m høj skråning mod det omgivende lavere terræn. I den østlige del af plateauet en kælder med indgang i skråningen. På plateauet, indenfor fredningsgrænsen, ligger et muret hønsehus. Den østlige del af sydskråningen var inddraget til hønsegård, og helt bar og afslidt af hønseskrab og liggegruber mellem blottede trærødder. Jeg foreslog at men flyttede hegnet til hønsegården op ovenfor skråningen i flugt med hønsehusets bagside; til gengæld kunne den ubenyttede vestlige halvdel af plateauet bruges til en udvidelse af hønsegården. Ejer: . Ved besøg 15.10.81 var der fyldt jord i hullerne i skråningen og hegnet til hønsegården var flyttet 2-3 m indenfor skråningens top. Der vil blive sået græs eller blomster på skråningen. Mål: 2x40x38 m. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)