Risen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-11

Fredningsnr.
513514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, ca. 5 m i diameter, bygget af svære sten. Udgravet i midten og liggende i skov. NMI: Ligger nær den søndre rand af et smalt skovstykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omkring No.11 er der hist og her Gravsteder, som ligne Stenrøser [sb.11A-E]. De ligge spredte i Skovene og ere ikke lette at finde. De fleste af disse bestaa af en Hob store Stene og ere forskjellige fra almindelige Stenrøser derved, at der er brugt forholdsviis meget store Stene. En enkelt synes dog at bestaa af Jord. De ligge alle nedenfor Bøgebjerget (omtrent lige Nord for) og en af dem undersøgtes, da vi arbeidede paa Bøgebjerg; den indeholdt et af store Stene begrænset aflangt Rum, hvori dog Intet fandtes. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, bygget af svære Sten, liggende nær den søndre Rand af et smalt Skovstykke. Tvm. ca.5 m. Udgravet i Midten.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse i skov. Røse opbygget af 0,4-0,7 m store sten. Gammel udgravning tæt V for midten, 1,4 SSØ-NNV x 0,6 x 0,4 m dyb. Jorddynge S for højen. Flere sten ligger opbrudte omkring nedgravningen. Bevokset med avnbøg. Enkel gammel eg ved Ø foden af højen. Underbevoksning af mos og bregner. Fine dyrkningsflader og terasser i skov, tue Ø og NØ for skovly. Røse nr. 17 på Viggo Nielsen kort over røsen. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)