Hårbølle Batteri
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050505-162

Fredningsnr.
432824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1914 - 1915 e.Kr.)
Batteriet er 1914-15 anlagt på resterne af en skanse fra Kanonbådskrigen (1807-14).

Fredningstekst
Beliggende på matriklerne 56bv, 56cb og 56fs Hårbølle By, Fanefjord Hårbølle Batteri Hårbølle Batteri er et voldomkranset, firkantet jordværk delvis omgivet af en tør grav (opført 1914-15) og anlagt på resterne af en ældre skanse. Batteriet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form. Det beskyttede anlæg omfatter den tørre batterigrav og batteriøen med jordværker. Hertil to kanonbriske, tre ammunitionsmagasiner og to håndmagasiner; alt i beton og indbygget i brystværnet mod syd. Endvidere en ildlederstation i beton med overbygning i pladejern. I volden mod øst og vest yderligere to betonstøbte briske og i forbindelse med volden i nordøst en projektørstandplads med motorrum og brændstofrum i beton. Endelig batteriets adgangsvej med gitterport af jern. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (6)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. Fredningen ikke tinglyst. Ikke tilgængelig på grund af indhegning; tilsyneladende militært område. 30/11-1984. I aller højeste grad militært område. Skilt på stedet: Militært område, Adgang forbudt. Chefen for kystbefæstningen. På stedet ligger et ældre fort. Skønsmæssigt fra begyndelsen af 20. årh. Man må formode, den har ødelagt den gamle skanse. MB. Oveni skansen ligger Hårbølle Batteri.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fredet jf. Museumsloven; afventer tinglysning. Adgang via låge i sydvest hjørne. Hegnet med pigtråd hele vejen rundt.

2013 Privat besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
På 1809-1860 Original 1 kort er der ved skansen noteret "Schantze. De Svenske skal have anlagt", hvilket indikerer at der kan have ligget en skanse her siden 1659. Redouten ved Fanefjord anlægges på dette sted under krigen 1807-1814. Redouten ombygges i 1914-15 til Hårbølle batteri.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Hårbølle Batteri er et voldomkranset, firkantet jordværk delvis omgivet af en tør grav (opført 1914-15) og anlagt på resterne af en ældre skanse. Batteriet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form. Det beskyttede anlæg omfatter den tørre batterigrav og batteriøen med jordværker. Hertil to kanonbriske, tre ammunitionsmagasiner og to håndmagasiner alt i beton og indbygget i brystværnet mod syd. Endvidere en ildlederstation i beton med overbygning i pladejern. I volden mod øst og vest yderligere to betonstøbte briske og i forbindelse med volden i nordøst en projektørstandplads med motorrum og brændstofrum i beton. Endelig batteriets adgangsvej med gitterport af jern. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Hårbølle Batteri er et voldomkranset, firkantet jordværk delvis omgivet af en tør grav. Batteriet fremtræder fuldt bevaret i sin ydre form. Det beskyttede anlæg omfatter batteriets forterræn, tørre batterigrav og batteriø med jordværker. Hertil to kanonbriske, tre ammunitionsmagasiner og to håndmagasiner alt i beton og indbygget i brystværnet mod syd. Endvidere en ildlederstation i beton med overbygning i pladejern. I volden mod øst og vest yderligere to betonstøbte briske og i forbindelse med volden i nordøst en projektørstandplads med motorrum og brændstofrum i beton. Endelig batteriets adgangsvej med gitterport af jern. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende. Bemærkninger: Hårbølle Batteri er bygget i 1914-15 og er anlagt på resterne af en ældre skanse. Batteriet er ombygget 1933-36 med blandt andet tre nye betonbriske med skudfelt fra sydøst til sydvest. I slutningen af 1936 anlagdes to betonbriske for antiluftskyts. Batteriet er senere yderligere ombygget, idet den midterste brisk i brystværnet er fjernet og erstattet med et magasinrum ekstra. Ejer er Vordingborg Kommune.

Litteraturhenvisninger  (0)