Rævebanke
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090301-23

Fredningsnr.
441822

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse i Eskebjerg have. Skansen består af en omtrent cirkelrund vold, der er ca. 1-1,5 m høj og med en samlet diameter på 20 til 25 m. I midten af skansen er en lille sænkning, hvis tværmål er 7-8 m. Skansen er beliggende på en naturlig bakke, "Ræve- bakken" i det nordøstlige hjørne af skoven Eskebjerg have. Grænsen for det fredede areal går i øst langs kystskræn- ten og iøvrigt langs voldens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksiste- rende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet på kartotekskort, bortset fra at et stort skred har fjernet den Ø-lige halvdel af Ø-voldens bredde. Da skansen er beliggende ovenfor en stejl kystklint under meget aktiv nederodering, vil skansen i løbet af det kommende par årtier være helt eller delvis forsvundet. Vedr. "Adgang": Beliggende i privat skov større end 3 ha. Det er derfor næppe lovmedholdeligt, når ejeren ved indgangene til skoven har opsat skilte tilkendegivende, at skoven er "lukket for offentlig færdsel". ** Seværdighedsforklaring ** Overordentlig naturskønt beliggende på bakketop i højtstammet bøgeskov. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)