Branderslev
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070402-18

Fredningsnr.
44205

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Del af skanseanlæg. En vinkelformet, ca. 1 m høj jordvold, hvis spids vender mod øst. De to sider er henholdsvis ca. 10 og ca. 20 m lan- ge. Volden er ca. 7 m bred og græsklædt. Volden er beliggende på vestsiden af "Kuddeholm" ved strand- brinken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldrest, formentlig udgørende en del af en østvendt bastion i ellers forsvundet skanseanlæg. Mål 1,8 x 27,5 x 17 m. Volden danner en vinkel på ca. 90°, hvis ben er hhv. 23 og 13 m lange i S og N. På Ø-siden af volden ses endnu rester af en 3-5 m bred fyldgrav, som er medregnet i måltagningen. Volden hæver sig indtil 1,8 m over strandengsniveauet i Ø. På V-siden er anlægget udsat for kysterosion, jfr. foto. Kysten er helt lokalt ud for anlægget søgt sikret ved pålægning af et primitivt betondække, som dog også er underskyllet og rykket ud fra den lave brink, det skulle beskytte. To kommunale bænke er placeret hhv. N og S for volden langs den spadseresti, som langs kysten fører hen oevr dette. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Del af skanse. To voldstykker mødes i en spid, der vender mod øst. Den længste vold i nord, der er ca. 18 m lang, har retningen NV-SØ. Den korteste vold i syd, der er ca. 10 m lang, har retningen NØ-SV.

Litteraturhenvisninger  (0)