Nakskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070408-26

Fredningsnr.
442118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1513 - 1708 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Forsamlingshuset ejer matr.nr. 657a. Voldrest Voldresten består af en ca. 55 m lang og ca. 2 m høj jordvold, hvis beliggenhed og udstrækning fremgår af vedlagte deklara- tionsrids, hvorpå også fredningsgrænsen, der forløber langs voldens fod, er indtegnet. Det fredede areal er bevokset med træer og buske. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, planering, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Genbeplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldrest i Nakskov by, 2 x 55 x 17 m. Voldens NV.ende ind mod matr. 657a (Forsamlingshuset) skæmmes af betragtelige mængder affald, hvoraf hovedparten (for ikke at sige det hele) utvivlsomt stammer fra ejendommen matr. 657a. Det gælder således flere forenings- juletræer, stole m.m. Forsamlingshusets bestyrer søgt kontaktet uden held. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2010 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2010-7.23.03/SMV-0001
KUAS, Fortidsminder

2010 Museal besigtigelse
Journal nr.: MLF00172
Museum Lolland-Falster
Overvågning af retablering af den beskadigede del af byvolden, samt registrering og opmåling af voldstykket.

2010 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: MLF00172
Museum Lolland-Falster
6.10 m langt stykke af byvolden afgravet i forb. med anlæggelse af elevatortårn.

2010 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: MLF00172
Museum Lolland-Falster
Planlagt opførelse af elevatortårn på nordsiden af Nakskov Byskole.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)