Søllestedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070512-6

Fredningsnr.
44226

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav. Voldgraven omkring Søllestedgård. Graven er ca. 10 m bred og omgiver den ca. 50 x 30 m store borgbanke, bortset fra, at den nordlige 2/3 af voldgraven er tilfyldt. Med undtagel- se af et kort stræk ved sydvesthjørnet, er borgbankens skræn- ter kampestensatte. Gravens yderskrænter, der til lidt over vandlinien er stavsatte, er træbevokset. Langs den bevarede del af vestgraven er bygget et hus, der ligesom de på banken værende bygninger ikke berøres af nærværende fredningsde- klaration. Det fredede areal begrænses af en linie, der føl- ger gravens indre rand i en afstand af 0,5 m og dens ydre rand i en afstand af 2 m.
Undersøgelsehistorie  (4)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrave omkring Søllestedgård. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)