Nielstrup voldgrav
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070623-15

Fredningsnr.
442427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Nielstrup voldgrav Den vandfyldte voldgrav omkring den nordlige del af den nu- værende herregård. Den nordlige grav er ca. 170 m lang og varierer i bredde fra ca. 18 m mod vest til ca. 20 m mod øst. På midten afbrydes den af en indtil 14 m bred dæmning med overkørsel, og et stykke øst herfor fører en gangbro over graven. Den vestlige del af voldgraven, der adskilles fra den nordlige ved en ca. 20 m bred overkørsel, er ca. 60 m lang, og fra 20 til 30 m bred. Den østlige del af graven er ca. 35 m lang og ca. 21 m bred. Fredningsgrænsen følger gravens ydre overkant og er angivet på vedlagte opmålingsskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på no- gen måde beskadiges ved henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgra- ven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted Nielstrup. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Den nordøstlige del af gravene har delvist kampestenssatte sider.

Litteraturhenvisninger  (0)