Berritsgård voldgrav
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070620-44

Fredningsnr.
442429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Berritsgård voldgrav. Voldgravssystemet ved Berritsgårds hovedbygning er udformet som et stort F, idet det består dels af en ca. 180 m lang, ca. 11 m bred voldgrav i øst-vestlig retning langs hovedbygningens nordside, dels af 2 ca. 50 m lange, 17-18 m bre- de grave, der går vinkelret mod syd fra den ovennævnte voldgrav, den ene ved østenden, den anden ca. 35 m længere mod vest ved hovedbygningens østgavl. Voldgravene er vandfyldte og har græsklædte skråninger, idet der dog ved hovedbygningens gavl er en lodret kampestenssætning. Over den lange grav fører 2 plankebroer. Grænsen for det fredede areal går langs gravenes overkant. Ovennævnte fortidsminde må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven eller forsætlig ændring af vandstanden må ikke finde sted uden Natinalmuseets samtykke. *** Bemærkninger *** Voldgraven blev i 1950-erne tømt og fuldstændigt oprenset. Ved opgravningen fandtes intet træværk eller andet af arkæologisk interesse.
Undersøgelsehistorie  (3)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Berritsgårds voldgrave forefandtes som beskrevet i fredningstekst, men i endog særdeles velholdte omgivelser. ** Seværdighedsforklaring ** De særdeles overskuelige voldgrave i nært samspil med den smukke hovedbygning og det usædvanlig velplejede parkmiljø udgør en smuk og seværdig enhed. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)