Hovhøikow
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110310-51

Fredningsnr.
130462

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1912. Gdr., sognerådsformand Lars P. Østergaard Diplom Langhøj, 33 m lang i Ø-V, 6-8 m bred, 1,60-1,80 m høj. Si- derne afpløjede. Bevokset med graner.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hovhøikow, 120 Fod lang, Retning Øst-Vest. Siderne nedpløiede; i Sydsiden fandtes en lille Stenkiste, 2½ Fod lang, hvori en Broncedolk som Worsaaes Nord. Olds. fig 138. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Ø - V., 33 M. l., i Ø. 6, i V 8 M. br., 1,6-1,8 M. h. Siderne afpløjede, mod N. og V. stærkt. E: nævner her en lille Stenkiste i Sydsiden 2 1/2 M. l., hvori en Flintdolk. Fredlyst af Gaardejer, Sogneraadsformand Lars B. Østergaard. 1912. - Beplantet. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 33 m lang i Ø-V, 6-8 m bred, 1,60-1,80 m høj. Siderne afpløjede. Bevokset med Graner. FM 1912.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, 2,1 x 33,0 x 8,0 m. Som tidligere beskrivelse, men spor efter gamle, nu helt tilvoksede kreaturskader på langsiderne. Let uregelmæssigt forløb på toppen. Højen fremtræder iøvrigt meget velbevaret. Langhøjen er beliggende på kanten af en lille, V-vendt skråning, hvis overflade den følger, således at V-enden går et stykke ned ad skråningen. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)