Høje Bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-143

Fredningsnr.
451822

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatr. vejareal. "Høje Bro". Broen er opført af groft tilhugne granitsten i 1 a 2 skifter. Gennemløbet er ca. 11 meter langt og måler ca 0,90 x ca. 1,05 m. Den vestlige del af anlægget er udvidet i nyere tid, og facaden har her skrånende fløjmure parallelt med vandlø- bet. Bunden er lagt af flade sten (heller). Den asfalterede vejbane over broen er ca. 1 m høj. Fredningen omfatter brokonstruktionen i sin helhed, hvorimod vejbanen ikke er omfattet af fredningen. Broen er beliggende på kommunal bivej nr. 75, Hedevej. Dette mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Almindelig vedligeholdelse er tilladt.
Undersøgelsehistorie  (3)
1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Højebro". Selve broen forefundet som beskrevet i fredningsdeklaration af 26. okt. 1981. Imidlertid er åløbet (siden ? - i hvert fald inden for det sidste par år) ved rørlægning forlagt S for broen, der således nu står helt tørt. Det er berejseren uklart, om det skete er en krænkelse af fredningen ? To store kampesten er ulovligt henlagt ved det østre indløb.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)