Øllingesøgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070505-1

Fredningsnr.
45211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
2 voldgrave. I. En ca. 120 m lang voldgrav, der har et lille knæk på mid- ten. Lidt øst for knækket skyder der sig mod syd et halv- rundt bassin ud fa graven. Voldgraven ligger ca. 200 m nord for den nuværende hovedbygning. II. En ca. 40 m lang voldgrav ca. 25 m syd for ovennævnte gravs vestende. Begge grave er vandfyldte og med ca. 2 m høje skænter. Det fredede areal afgrænses af en linie, der løber 1 m udenfor voldgravens øverste rand.
Undersøgelsehistorie  (5)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 voldgrave. Forefundet som beskrevet i fredningstekst.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)