Maribo Birgittinerkloster
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070610-27

Fredningsnr.
45237

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruiner af Maribo Bigittinerkloster. De fremdragne ruiner af klosterets vestre kompleks omfattende fløjene mod øst, nord og vest. Det fredede areal er identisk med matr.nr. 246d. Ovennævnte ruiner må ikke fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges. Restaurering og opmuring må kun ske efter an- visning fra nationalmuseet, hvis samtykke også kræves til eventuel tilkastning af ruinerne. Bebyggelse, beplantning, gravning og henkastning af jord, sten eller affald på ruinområ- må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (7)
1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Maribo klosters ruiner. Forefundet i rimelig god stand. Nogen vejrbetinget nedbrydning af munkestenene konstateredes dog, især i anlæggets NØ-hjørne på en ca. 2 m høj gavlmur i østfløjen. ** Seværdighedsforklaring ** Yderst smuk beliggenhed ved domkirken og Søndersø. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Klosteranlæg

2017 Museal udgravning
Journal nr.: MFL01545
Museum Lolland-Falster
Museet har i forbindelse med blandt andet terrænregulering på pladsen foran Maribo Domkirke, overvåget al jordarbejde. Overvågning omfatter fredningsnumrene 4523:11, 4523:7, 4523:9 & 4523:10.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)