Bjerning

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200502-16

Fredningsnr.
37105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Krigergrav, Nyere tid (dateret 1848 - 1848 e.Kr.)
Fredningstekst

Dansk gravsted fra 1848. Plade av sandsten med fransk lilje og egeblad i hjørnerne, 125 cm høj, 70 cm bred og 10 cm dyb. Pladen ligger på skrå, hvilende på et granitblok. Beskrivelse anlæg: Pladen ligger i et gravanlæg med lave, klippede buksbomshække, påskeliljer, stedmorblomster og roser. Anlægget er smukt holdt. Indskrift: Sort skrift HER HVILER STØVER AF EN TAPPER DANSK KRIGER MENIG AF 13. LINIE._INF. BAT. 4. KMP. NO. 69. MADS CHRISTIAN OLSEN FRA LERVAD MARK I FØVLING SOGN, SOM FALDT FOR FJENDENS KUGLER PÅ RØRKJÆR MARK 30. JUNI 1848. DIT LØSEN VAR: MED GUD FOR KONGE OG FÆDRELAND! -- + -- DET MINDE SATTE DIG TIL ÆRE FOR TROSKAB MOD DIN KONGE GOD; MEN HVER HAM SVIGTER DERAD LÆRE, AF HAN EJ BRYDE MAA SIT ORD. FOR DIG VIL EFTERVERD´NEN FLÆTTE EN KRANS AF VARIG GLEMMIGEJ, OG HERREN HISSTE PÅ DIG SÆTTEDE DEN KRANS, SOM EVIG VISNER EJ! Beliggenhed: Bjerning Kirkegård.
Undersøgelsehistorie

1996 Museal rekognoscering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dansk gravsted fra 1848. Plade av sandsten med fransk lilje og egeblad i hjørnerne, 125 cm høj, 70 cm bred og 10 cm dyb. Pladen ligger på skrå, hvilende på et granitblok. Beskrivelse anlæg: Pladen ligger i et gravanlæg med lave, klippede buksbomshække, påskeliljer, stedmorblomster og roser. Anlægget er smukt holdt. Indskrift: Sort skrift HER HVILER STØVER AF EN TAPPER DANSK KRIGER MENIG AF 13. LINIE._INF. BAT. 4. KMP. NO. 69. MADS CHRISTIAN OLSEN FRA LERVAD MARK I FØVLING SOGN, SOM FALDT FOR FJENDENS KUGLER PÅ RØRKJÆR MARK 30. JUNI 1848. DIT LØSEN VAR: MED GUD FOR KONGE OG FÆDRELAND! -- + -- DET MINDE SATTE DIG TIL ÆRE FOR TROSKAB MOD DIN KONGE GOD; MEN HVER HAM SVIGTER DERAD LÆRE, AF HAN EJ BRYDE MAA SIT ORD. FOR DIG VIL EFTERVERD´NEN FLÆTTE EN KRANS AF VARIG GLEMMIGEJ, OG HERREN HISSTE PÅ DIG SÆTTEDE DEN KRANS, SOM EVIG VISNER EJ! Beliggenhed: Bjerning Kirkegård. *** Historik *** Graven passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet, der mangler fredningstekst men det er formentlig krigergraven fra 1848.

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Bjerning kirkegård for at stedfæste den fredede krigergrav. I Martin Frankes krigergravsmateriale står: Efter slaget ved Haderslev den 30. juni 1848 trak det Nørrejyske Armékorps sig nord på. Om natten angreb forfølgende slesvig-holstenske styrker ved Bjerning den danske bagtrop, hvori 13. Linie-Bataillon indgik. Under denne kamp faldt Mads Christian Olsen vest for Bjerning Kirke og blev begravet af fjenden i en grøft. Efter at en våbenhvile var trådt i kraft den 26. august 1848 blev han begravet på Bjerning Kirkegård af beboere i Rørkær.


Billeder

3710-5-2 nærbillede
3710-5-1 oversigt