Møllestedgård

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230210-467

Fredningsnr.
4311243

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864, rædersten. Natursten af granit, retaffladet forside, 65 cm høj, 65 cm bred og 35 cm dyb. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER FALDT SVENSK FRIVILLIG KORPORAL G. HAMMARSTRÖM OG KONSTABEL CHR. FREDERIKSEN VED 3. FÆSTN.KOMP. DEN 29.6.1864
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland