Skellerup Nygårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-257

Fredningsnr.
241170

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. Højen måler 30 m i NØ-SV, 24 m i NV-SØ og er 1,5 m høj. Flad topflade, lige afpløjet højfod i SØ-side. En indgravning med en stejl skrænt ses i højsiden i NV. Den vestlige og nordvestlige del af højen er dækket af ung gran, resten af græs. I ung gravskov.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Bevokset med græs, lidt krat og enkelte birk og gyvler.

Litteraturhenvisninger  (0)