Ladegårdsbakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140212-54

Fredningsnr.
221854

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Fangstgrube, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ulvegrav. Ulvegraven beatår af en kampestenssat ca. 6 m dyb, rund nedgravning med en diameter på ca. 3,50 m og lodrette vægge. I den vestre side er foroven enkelte sten nedstyrtede, hvorved der er fremkommet et skår i randen på ca. 1 meters dybde. Fredningsgrænsen forløber 1 m fra gravens kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ulvegrav, - 7,0 x 5,0 x 5,0 m. Let konisk, bygget af kamp. Beplantning lige til kant. Der bør sikres mere frijord f.eks. 2 m. udenom graven samt off. adgang og indhegning. Der plantes (2 år siden ?) helt til rand. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende bygningsværk - specielt. ********************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Lokaliseret efter 1 1/2 times søgen. Er forkert afsat både på mb. og (af HRK) på 4 cm.-kortet. Er beliggende på N-kanten af tunneldalskrænt, 200 m. VNV for den fejlagtigt afsatte position. 2-3 normannsgraner er plantet på den lave jordvold omkring gravens munding. De bør fjernes. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fangstgrube

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden nordmannsgraner på volden. Selvsåede løvtræer på kanten og mellem stenene.

Litteraturhenvisninger  (0)