Dybbøl Banke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-316

Fredningsnr.
431187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesmærke fra 1848-50 og 1864. Obelisk på lille høj, omsat med firsidet randstenskæde med kantstillede hjørnesten. Obelisken er af kalksandsten. Den er firsidet, jævnbred 70 cm, på en bredere basis, der er 137 cm høj og 140 cm bred. Obeliskens totale højde kunne ikke måles med tommestok. (Ca. 4 m over basis?). Facaden er mod vejen i nord. Randstenskæden har ca. 9 m side. I hvert hjørne står en stor rejst sten. Den NØ sten er 105 cm høj, 60 cm bred og 30 cm dyb. På dens SØ side er indhugget: NORGE Den NV sten er 94 cm høj, 80 cm bred og 30 cm dyb. Indhugget: SVERIGE Den SV sten er 94 cm høj, 80 cm bred og 30 cm dyb. Indhugget: ISLAND Den SØ sten er 84 cm høj, 54 cm bred og 44 cm dyb. Indhugget: FINLAND Indskrift: Guld på obelisk, sort på hjørnesten, versaler. FINSKE, ISLANDSKE NORSKE OG SVENSKE MÆND STRED SOM FRIVILLIGE I KAMPENE 1848-50 OG 1864 FOR SØNDERJYLLANDS DANSKHED DANKSE SATTE DETTE MINDE HAANDEN I RAKTE/ BLODET DER RANDT OFRET, I BRAGTE/ SAMMEN OS BANDT. Beliggenhed: Monumentet står syd for vejen Dybbøl Banke.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)