Daasen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110310-46

Fredningsnr.
130461

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 26 m lang i N-S, 16 m bred, 3,25 m høj. Nordsiden stejlt afgravet, vestl. fod afgravet, østlige fod afpløjet. Mindre, flad sænkning i sydsiden. Bevokset med græs og gra- ner. NM I: Langhøj, Dåsen...
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøi, ca 140 Fod lang, ca 11 Fod høi; Jordskred i Vestsiden. Nord- og Sydende ere ødelagte. Bevoksning: 1983: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Daasen", Langhøj i nær N - S., 33 M. l., hvoraf 10 M. mod N. er overpløjede, 16 M. br., 3,5 M. h. (det overpløjede 1 M. h.) Søndre Ende har været lidt afgravet. E: 140' lang. - Bepl. Bevoksning: 1983: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Daasen" 26 m lang i N-S, 16 m bred, 3,25 m høj. Nordsiden stejlt afgravet, vestl. Fod afgravet, østlige Fod afpløjet. Mindre flad Sænkning i Sydsiden. Bevokset med Græs og Graner.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidl. beskr., men væltede træer har forårsaget et par nye skader i Ø-siden: 1) Nær N-enden, hvor overfladen er revet op fra højfoden til midt på siden. Øverst i forstyrrelsen ses enden af en større sten. Desuden sås 2 løsrevne, håndstore sten, en mursten samt en skiveskraber. Skaden har muligvis tangeret en grav, men tilsyneladende ikke beskadiget den. 2) Ca. 2/3 nede ad siden mod S. Delvis oprevet stød. I S-siden gl., mindre hul - antagelig efter væltet træ. Et sidste grantræ i S-enden burde fældes. (En del flintaff. i overfl. S for højen). Ejeren lovede at lade det lille stød sidde, og ikke rykke det store op, men nøjes med at save rødderne over. Bevoksning: 1983: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt langhøj i ager. Spredt bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)