Frankfri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080414-27

Fredningsnr.
37156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 1913 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men ejermeddelt til ejeren (Tommerup kommune) i 2006: Stenkiste. Stenkisten har to gennemløb. De er hver 7,2 m lange, 1,85 m brede og 1,2 m høje. Strømpillen er 1 m bred. Hver facade er 2,1 m høj og 10 m bred. Gennemløbets sider består af granitkvadrer sat i 3 skifter. Fløjmurene er vinkelstillede. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning. Under broen løber Holmehavebæk.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokalitet mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en bro , der foerer over Holmehave Baek. Broen er ombygget med betonsider i forhold til fredningsteksten

Litteraturhenvisninger  (0)