Keldbjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
220109-71

Fredningsnr.
431045

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gl. milepæl. En fint tilhugget milepæl af granit, der måler ca. 110 cm over jordoverfladen. Dens sidemål ved terræn er ca. 35 x 33 cm. På den mod vejen vendende side er indhugget følgende inskription, der er trukket op med rødt: 2 Miil fra Flens borg Stenen står i en rabat på den sydlige side af hovedlandevejen 316 mellem Kruså og Sønderborg, ved st. 21.827 km. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ingen bemærkninger. Foto: S/H og F 05.01 fra N, 05.02 fra NØ.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Milepæl/-sten

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)