Underup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
160307-120

Fredningsnr.
281156a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vildtbanesten. Sten af granit. Forsiden vender mod øst. 55 x 22 cm ved grunden, 35 x 20 cm i toppen. 163 cm høj. På den SØ side er indhugget: Øverst en indhugget kongekrone med et ligebenet kors over den midterste kronespids. Kronen afsluttes med et horisontalt bånd af riller med tre prikker i. Under kronen inskriptionen: C6 // SA // WB // A1744 På de to smalsider mod henholdsvis nord og syd er der på hver side på stenens øverste halvdel 4 horisontale riller. Bagsiden er afrettet med tydelige kløvemærker, men uden tekst.
Undersøgelsehistorie  (5)
1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vildtbanepæl. Flyttet tilbage tilden gamle landevej mellem Nim og Underup, ved sognegrænsen, i vejens vestlige kant (jf. SN 6111-0723/93). Prikhugget og med groet afrettet bagside, stenen er af granit. Øverst en indhugget kongekrone med et ligebenet kors over den midterste kronespids og en skrå rille udstrålende fra de to flankerende spidser. Kronen afsluttes med et horisontalt bånd af de riller. Under kronen inskriptionen: c 6//SA//SA//UB//a1744 Under c'et en rille. På smalsiden i højde med kongekronen er to indhuggede riller. Alt malet med hvidt. ** Seværdighedsforklaring ** Meget idyllisk gammel vejstrækning flankeret af højrækker syd for (gravpladsen i Nim skov) og øst for på højdedraget, hvor det ældste vejforløb sikkert har fortsat.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vildtbaneafmærkning

2013 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Vildtbanesten. Står ved sognegrænsen vest for vejen (den gamle landevej mellem Nim og Underup). Stenen er af granit. Forsiden vender mod øst. Øverst en indhugget kongekrone med et ligebenet kors over den midterste kronespids. Kronen afsluttes med et horisontalt bånd af riller med tre prikker i. Under kronen inskriptionen: c 6//SA//WB//A1744 OBS Inskriptionen lyder i dag anderledes end som beskrevet ved nyberejsningen i 1997 – evt. skyldes ændringerne en ny opmaling, som har tolket teksten forkert. I dag er kun den del af inskriptionen der er opmalet synlig og læsbar. På de to smalsider mod henholdsvis nord og syd er der på hver side på stenens øverste halvdel 4 horisontale riller. Al tekst er opmalet med hvid maling. Bagsiden er afrettet men uden tekst. Fortidsmindet er seværdigt. Der er offentlig adgang samt opstillet infoskilt ved stenen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)