Havmølle
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140502-95

Fredningsnr.
231832

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
JORDSKANSE Skansen består af et firesidet plateau, omgivet af volde, hvis krone i nord, vest og syd er ca. 2 m brede og i øst ca. 8 m bred. Volden hæver sig ca. 2 m over plateauets flade og ca. 4 m over bunden i de omgivende tørre grave. Gravens bund er ca. 2 m bred, i øst dog ca. 7 m. I den vestre vold findes en 4 m bred indgang, der inde på plateauet i nord og øst er dækket af en vinkelformet vold. Udenfor den østre grav er en ca. 2 m bred jordvold, der ved skansens sydøsthjørne har en 8 m bred gennemgravning. Skansen er græsklædt. Grænsen for det fredede areal forløber langs gravens udvendige øvre kant, i øst dog langs foden af den ydre vold. Det fredede areal må- ler i nord-syd ca. 70 m, i øst-vest ca. 75 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg- gelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen an- den måde forstyrres. (Overfredn.kendelse af 28/1 1959 vedr. fredning af skanseareal.)
Undersøgelsehistorie  (3)
1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. ** Seværdighedsforklaring ** Flot, velbevaret. Nær offentlig vej. Bevoksning: 1980: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt (højt græs og blomster). Beliggende i ager ud til stranden.

Litteraturhenvisninger  (0)