Nørskovgård

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200306-395

Fredningsnr.
380916

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst ********************************* Dæmning. Dæmningen krummer fra S i en bue over N mod NØ. Den er 25 m lang, 7 m bred og 2 m høj. Omtrent midt i den S-lige halvdel er dæmningen afbrudt over en strækning af 4 m, hvor vandløbet passerer.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland