Hjulbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140504-124

Fredningsnr.
241849

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kælderanlæg, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruin af rektangulær kælder bestående af cirka meterhøje mure, udadtil jorddækkede, indadtil med lokrette facader af løst lagte, rå kampesten i 3-4 uregelmæssige skifter. Kælderrummet er orienteret N/S, måler indvendig 6 x 4,5 m og har i sydvæggens vestende en gennembrydning, der antagelig en en (nu ødelagt) døråbning. Mod N er kælderen gravet ind i en bakkeskråning
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gammel hustomt/kælder. Ca. 1 m. brede vægge opbygget af store sten og dækket af græs og mos. Orienteret nord-syd. Åbning vestligt i sydsiden. Måler indvendigt 6-6½ m. i længden og 4 m. i bredden. Murresterne er hele vejen rundt ca. 1 m. høje set indvendigt fra. Mod nord og øst er huset/kælderen bygget ind i skrænten. Mod syd og vest er murene også set udefra ca. 1 m. høje. Fin, velbevaret kælder. Alder ukendt. Bevokset med enkelte små træer.

Litteraturhenvisninger  (0)