Sulsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120610-40

Fredningsnr.
09134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav En vinkelformet voldgrav nord og øst for den nuværende hoved- bygning. Graven er ca. 11 m. bred foroven og fa 2-3 m. dyb. Den nordre grav er 120 m. lang og den østre ca. 86 m. En ca. 10 m. bred vejdæmning er ført over den nordre grav, og den del af voldgraven, ca. 46 m., der ligger vest herfor, er tør, medens den øvrige del af voldgraven er vandfyldt. Skråningerne er be- voksede med store, gamle træer. Fredningsgrænsen forløber langs gravens øvre kanter.- Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Oprens- ning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Som i beskrivelsen. Meget velplejet anlæg.

Litteraturhenvisninger  (0)