Dybbøl

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-281

Fredningsnr.
431144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)
Fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864. Sten af granit med poleret forside, 110 cm høj, 80 cm bred og 40 cm dyb. Stenen står på et fundament af granit og cement, der måler 80 x 60 x 45 cm. Beskrivelse anlæg: Stenen står sammen med mindesten 4311:43(Raben nr.23-a) og gravstenen 4311:42 (Raben nr.23-c) i en mindelund. Denne er skanseformet og måler 5 x 30 m. Lunden er indhegnet med en hæk bag stenene og et hvidt fodhegn foran dem. I anlægget står 2 sørgeaske. Indskrift: Guldskrift, almindelig, bør opmales. Rejst til Minde om Kaptajn C.V.Knauer 9.Inf.Rgt. Premierløjtnant E.A.M. Schmidt 9.Inf.Rgt. og svensk Frivillig Underløjtnant G.H.Knorring 22.Inf.Rgt. faldne 18. April 1864 ved Dybbøl, hvis Hvilesteder ikke kendes. Beliggenhed: Lille mindelund 100 m syd for Dybbølgade.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesten

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

Set fra nord