Haagerup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090403-76

Fredningsnr.
391510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatr. vejareal (Haagerup). Haagerup bro. Broen er opført af fint tilhugne granitstenskvadre. Det hvælvede gennemløb er ca. 8,75 m langt, og ca. 1,70 m højt og ca. 5,70 m bredt. På broens østside er i stikstenene indhug- get "18 FR VI 09", medens stikstenene på vestsiden bærer indskriften "HAA GERUP". Landfæsternes flankemure er ca. 2,50 m høje og "knækker", således at de yderste ca. 2 m ligger parallelt med vejbanen. Langs den asfalterede vejbane står ved hver side seks hvidkalkede afmærkningssten, der bærer et jernrækværk. Facadens samlede bredde er ca 17,10 m. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen, hvorimod vejba- nen og jernrækværket ikke er omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen anden måde. Hen- læggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.
Undersøgelsehistorie  (3)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
hågerup bro forefundet som beskrevet. Umiddelbart S for broen er der på et lille trekantet areal mellem vejen, åen og en lille skov foretaget opfyldning - tilsyneladende inden for det sidste år - omkring en vistnok nyetableret pumpe- eeler rensebrønd (kommunal). Anlægsarbejdet berører dog ikke direkte broen og skæmmer heller ikke i væsenstlig grad dens omgivlser. Påtale udelades derfor. ** Seværdighedsforklaring ** Et seværdigt og usædvanlig smukt bygningsværk i fint udført kvaderstensteksnik- Smuk ådal både fra Ø g V.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)