Vagt
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200306-396

Fredningsnr.
380917

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst ********************************* Dæmning – ”Kradsmølle”. Samlet længde 70 m, idet den fra sit S-ligste punkt forløber 45 m i en svag bue mod NV (langs vandløbets SV-lige bred), hvorfra den drejer skarpt mod NØ de sidste 25 m (på tværs af vandløbet). Dæmningen er 17 m bred ved bunden, kronen er 3 m og højden 2,8 m på indersiden og 4,5 m på ydersiden. Dæmningen er afbrudt over en strækning af 8 m i den N-lige del, hvor vandløbet passerer.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)