Borgporten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-173

Fredningsnr.
24149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: umatr. gadeareal, (beliggende øst for Lille Torv, mellem matr.nr. 673b og 738 af Århus bygrunde) Borgporten De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den middelalder- lige borgport må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (4)
1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Formentlig i god stand (underjordisk).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Borgporten.

Litteraturhenvisninger  (0)