Borgporten

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150311-173

Fredningsnr.
24149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: umatr. gadeareal, (beliggende øst for Lille Torv, mellem matr.nr. 673b og 738 af Århus bygrunde) Borgporten De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den middelalder- lige borgport må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Formentlig i god stand (underjordisk).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Befæstning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Borgporten.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V