Bitte Løverhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-3

Fredningsnr.
12042

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 2,0 x 16 m. Græsklædt. I Stor lysning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
6-7 Fod høi. Udgravet. Bitte Løverhøi. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
E: Bitte Løverhøj. - ret bred, 2,5 M. h. Toppen har en gammel Gravning, 4-5 M. br., 3/4 M. d. Beplantet. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x30 m. I Top overfladisk Gravning. Beplantet m. Gran i V. Vandet Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Friholdes mod spor - bevoksningen lysner mod vej. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)